Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 10 2018

5347 767c 500
Reposted frombloodymonk bloodymonk viakiks kiks
0594 887a
Unbelievable o,o
Reposted fromteijakool teijakool viakiks kiks

February 18 2018

2086 9e5f
Reposted frompulperybka pulperybka viashitsuri shitsuri
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viarisa risa
..cudze szczęście łatwiej zauważyć niż swoje.Wszędzie dobrze,gdzie nas nie ma...Poza tym ilu ludzi,tyle szczęść.Dla jednego szczęście to wór pełen pieniędzy,dla drugiego zdrowe dzieci,a dla trzeciego to,że codziennie rano oczy otwiera.
— Anna Ficner-Ogonowska: "Alibi na szczęście"
Reposted frompensieve pensieve viacytaty cytaty

January 28 2018

0645 9ff7
Reposted fromfriends friends viakiks kiks

January 25 2018

1806 0a5a
Reposted fromthiscouldbeheaven thiscouldbeheaven viakiks kiks
4915 ef45
Reposted fromfeliscatus feliscatus viakiks kiks
2587 d506 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viakiks kiks
Samotność ma swoje przywileje; w samotności można robić to, na co ma się ochotę.
— Pani Dalloway, Virginia Woolf.
Reposted frommhsa mhsa viacytaty cytaty
Przypomnij sobie jakiś konkretny bolesny moment ze swojego życia, a potem przypomnij sobie, że to uczucie nie trwało wiecznie, choć obawiałaś się, że tak będzie. Pamiętaj, że życie potoczy się dalej, a czas naprawdę leczy rany.
— pogromcazelkow.soup.

January 23 2018

7742 1529
Reposted fromohhh ohhh viadontforgot dontforgot

January 14 2018

Będę Cię kochał na łóżku
i pod łóżkiem
na rogu stołu i na podłodze
gryzł i kąsał
Twoje białe ciało
rozwierał ustami Twoje uda
zdrapywał pazurami obce
pieszczoty z Twoich piersi
aż staniesz się łagodna przeźroczysta
w swojej nagości
i tylko
moja
będą przybywać Ci zmarszczki
i siwieć włosy
a Ty będziesz wciąż piękna
zasadzona jak trwałe drzewko
tą chwilą w moich oczach.
— Barbara Maria Bartosiewicz 'Erotyk pewnej chwili'
Reposted fromtimetolove timetolove viawindingroads windingroads

December 27 2017

4586 1871 500
Cold Little Lies
Reposted fromEmisja Emisja viafilmowy filmowy

December 25 2017

6327 9a19 500
Reposted fromdivi divi viakiks kiks
6141 6899 500
"Ości" 20
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viakiks kiks

December 19 2017

1132 8ad6

November 28 2017

9214 1d6f
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viakiks kiks

November 12 2017

7651 a272
Reposted fromoutoflove outoflove viakiks kiks
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl