Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 16 2018

7950 3fae
Reposted fromskrzacik skrzacik viacolours colours

July 09 2018

7607 0ff5
Reposted fromktosiowa ktosiowa viadontforgot dontforgot

June 29 2018

 
Reposted from4777727772 4777727772 viakiks kiks

May 16 2018

6708 e53d 500
Reposted fromLuna- Luna- viadontforgot dontforgot

May 09 2018

3802 6316 500
Reposted frommsofall msofall viakiks kiks

May 06 2018

7533 d3ea 500
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viazwierzejuczne zwierzejuczne
 Rozumienie jest trudne, dlatego większość ludzi ocenia.
— Carl G. Jung.
Reposted fromyourtitle yourtitle viacytaty cytaty
Jak nie dasz rady, to znaczy, że nie dasz rady. A nie, że kończy się świat. Jeśli się nie wyrobisz, to znaczy, że się nie wyrobisz. A nie, że nie można na Ciebie liczyć. Kiedy nie zadowolisz wszystkich, to znaczy, że nie wszyscy będą zadowoleni. A nie, że jesteś bezwartościowy. Kiedy poniesiesz porażkę, to znaczy, że poniesiesz porażkę. A nie, że jesteś porażką.
— "Jak nie drzwiami, to oknem"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viacytaty cytaty
Bywało, chodzę, jem, rozmawiam, myślę przytomnie, rozpatruję się w pięknej okolicy, nawet śmieję się i jestem wesół, a mimo to czuję jakieś tępe ukłucie, jakiś drobny niepokój, jakąś nieskończenie małą obawę.
— Bolesław Prus "Lalka"
Reposted frombarszczowa barszczowa viacytaty cytaty

May 03 2018

9183 063d 500
Reposted fromshowmetherainbow showmetherainbow viacolours colours

April 30 2018

0506 8c3a 500
Reposted from4777727772 4777727772 viawindingroads windingroads
3092 4ad6 500
Reposted fromjdeg jdeg viadontforgot dontforgot

April 02 2018

7379 4402 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viakiks kiks
Kultura jest tym, co sprawiło, że człowiek stał się czymś innym niż tylko przypadkowym wydarzeniem w przyrodzie.
— André Malraux
Reposted fromnoticeable noticeable viacytaty cytaty
3106 fdee 500
Reposted fromshowmetherainbow showmetherainbow viacolours colours

March 26 2018

Po co te lata obaw, że moje zdanie jest mniej ważne? Po co rozmyślanie czy wszystkim dookoła spodoba się to co mówię? Po co myślenie o tym co oni pomyślą? Jak zinterpretują moje słowa? Jak spojrzą na mnie? Potem układnie w głowie scenariusza jak mam odpowiedzieć. Żeby było tak jak oni chcą.
Przecież to nieistotne. A moja głowa pleśniała przez tyle lat. Zupełnie niepotrzebnie. 
Koniec. Czas zacząć być.
— aggape.soup.io
Reposted fromaggape aggape viacytaty cytaty

March 10 2018

5347 767c 500
Reposted frombloodymonk bloodymonk viakiks kiks
0594 887a
Unbelievable o,o
Reposted fromteijakool teijakool viakiks kiks

February 18 2018

2086 9e5f
Reposted frompulperybka pulperybka viashitsuri shitsuri
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl